Каналізаційна мережа

Каналізаційна мережа
Сукупність підземних труб (трубопроводів) і колекторів для прийому і відведення стічних вод з території населених місць і промислових підприємств до місця розташування очисних споруд (Див. Очисні споруди) ; основна частина системи каналізації (Див. Каналізація). До складу К. с. міста входять внутрішньоквартальні, дворові і вуличні мережі, колектори (див.
сукупність підземних труб (трубопроводів) і колекторів для прийому і відведення стічних вод з території населених місць і промислових підприємств до місця розташування очисних споруд (Див. Очисні споруди) ; основна частина системи каналізації (Див. Каналізація). До складу К. с. міста входять внутрішньоквартальні, дворові і вуличні мережі, колектори (див. Колектор каналізаційний) і напірні трубопроводи. До внутрішньоквартальної або дворової мережі через випуски приєднуються трубопроводи внутрішньої К. с. , Що проводяться всередині будівель. Для перекачування стічних вод (Див. Стічні води) до очисних споруд влаштовуються насосні станції (Див. Насосна станція), а для огляду і ремонту К. с. - колодязі каналізаційні (Див. Колодязь каналізаційний). На промислових підприємствах може бути кілька К. с. для відводу стічних вод різного складу (сильнокислому, сільнощелочних та ін.). Залежно від рельєфу місцевості, ґрунтових умов, складу стічних вод, черговості будівництва та ін. Розрізняють схеми К. с. : Перпендикулярну, пересічену, паралельну, зонний, радіальну і ін. При проектуванні К. с. приймають по можливості самопливний режим руху побутових і виробничих стічних вод. Гідравлічний розрахунок К. с. полягає у визначенні діаметрів каналізаційних труб, ступеня їх наповнення, швидкостей течії стічних вод тощо.Мінімальна глибина закладення К. с. (Залежить від глибини промерзання грунту) повинна бути достатньою для запобігання труб від руйнування наземним транспортом; для середньої смуги СРСР вона становить близько 2 м. Вибір матеріалу труб для прокладки К. с. залежить від складу стічних і ґрунтових вод і призначення трубопроводу. Самопливний К. с. виконується з керамічних, азбестоцементних, бетонних і залізобетонних труб, а колектори великих діаметрів - із залізобетонних труб або збірних залізобетонних елементів. Для напірних трубопроводів застосовують металеві, азбестоцементні і залізобетонні труби. Можливе застосування труб з синтетичних матеріалів. Водонепроникність і довговічність К. с. досягається ретельним закладенням стикових з'єднань при укладанні труб. Літ. см. при ст. Каналізація . Ю. М. Ласків.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.