СЕКС

СЕКС
(Франц. sexe, від лат. sexus - пол) (сексуальність), сукупність псіхіч. реакцій, переживань і вчинків, пов'язаних з проявом і задоволенням статевого потягу. Природознавство. Енциклопедичний словник.

(франц. sexe, від лат. sexus - пол) (сексуальність), сукупність псіхіч. реакцій, переживань і вчинків, пов'язаних з проявом і задоволенням статевого потягу.

Природознавство. Енциклопедичний словник.