ОБМІН АКЦІЙ

ОБМІН АКЦІЙ
(Share exchange) Послуга, що надається більшістю пайових трестів і компаній страхування життя. Суть її полягає в тому, що фонд або компанія набуває пакет акцій клієнта і інвестує отримані кошти в пайові фонди і т. П. Тим самим клієнт звільняється від хвилювань і витрат, пов'язаних з самостійним розміщенням акцій.
(share exchange) Послуга, що надається більшістю пайових трестів і компаній страхування життя. Суть її полягає в тому, що фонд або компанія набуває пакет акцій клієнта і інвестує отримані кошти в пайові фонди і т. П. Тим самим клієнт звільняється від хвилювань і витрат, пов'язаних з самостійним розміщенням акцій. Якщо ж акції надходять безпосередньо в портфель тресту або компанії, не виключено, що клієнту буде запропоновано вищої ціни, ніж при продажу тих же акцій на відкритому ринку (тобто клієнт може продати акції не за ціною покупця, а за ціною продавця).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.