ДОЛЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В ЗАГАЛЬНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

ДОЛЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В ЗАГАЛЬНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
(Participation rate) Питома вага працездатного населення. Так, в 1984 р в Великобританії цей показник для чоловіків у віці 16-65 років дорівнював 90%, а для жінок - 60%. Показник для жінок схильний до істотним щорічним коливань; для чоловіків він практично незмінний. На думку прихильників економіки пропозиції, за рахунок зниження оподаткування частка робочої сили в загальній чисельності населення може підвищуватися.
(participation rate) Питома вага працездатного населення. Так, в 1984 р в Великобританії цей показник для чоловіків у віці 16-65 років дорівнював 90%, а для жінок - 60%. Показник для жінок схильний до істотним щорічним коливань; для чоловіків він практично незмінний. На думку прихильників економіки пропозиції, за рахунок зниження оподаткування частка робочої сили в загальній чисельності населення може підвищуватися. Це призведе до зростання національного доходу ( cм.: крива Леффера (Laffer curve); економічна теорія пропозиції (supply-side economics). Очевидність цього положення, проте, визнається далеко не всіма.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 1998.