ПАЙОВИЙ ТРЕСТ

ПАЙОВИЙ ТРЕСТ
(Unit trust) Трест (trust), створений з метою управління портфелем обертаються на біржі цінних паперів, в якому дрібні інвестори можуть придбати пай. Таким чином, дрібний інвестор отримує доступ до диверсифікованого портфелю цінних паперів, сформованого і керованого професійними менеджерами фонду, які розраховують або на високий реалізований приріст капіталу, або на високі доходи в залежності від характеристик відповідного цінного паперу.
(unit trust) Трест (trust), створений з метою управління портфелем обертаються на біржі цінних паперів, в якому дрібні інвестори можуть придбати пай. Таким чином, дрібний інвестор отримує доступ до диверсифікованого портфелю цінних паперів, сформованого і керованого професійними менеджерами фонду, які розраховують або на високий реалізований приріст капіталу, або на високі доходи в залежності від характеристик відповідного цінного паперу. Опікуни, як правило комерційний банк, є юридичними власниками цінних паперів і несуть відповідальність за те, щоб дії менеджерів не суперечили умовам, внесеним в довіреність на управління. Ціни на паї пайових трестів котируються щодня; різниця між ціною купівлі та ціною продажу забезпечує прибуток для покриття управлінських витрат і витрат здійснення операцій на Лондонській фондовій біржі (London Stock Exchange). З дивідендів, що виплачуються пайовими трестами, стягується податок, калькульованих за базовою ставкою, а реалізований приріст капіталу від продажу паю обкладається податком на реалізований приріст капіталу, хоча самі операції по формуванню портфеля цінних паперів податком на реалізований приріст капіталу не оподатковуються. Британські пайові трести отримують дозвіл на свою діяльність і контролюються Міністерством торгівлі і промисловості і в більшості своїй входять в Асоціацію пайових трестів (Unit Trust Association).Багато з нині функціонуючих трестів спеціалізуються на операціях на різних секторах ринку всередині країни і за кордоном; поряд з цим існує велика група трестів, які спеціалізуються або на досягненні зростання вартості портфеля цінних паперів, або на отриманні високих доходів. Див. Також: страховий поліс, пов'язаний з пайовим трестом (unit-linked policy).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.