ПередПлАтний СЕРТИФІКАТ

ПередПлАтний СЕРТИФІКАТ
(Scrip) Сертифікат, що засвідчує право власності на фондові папери (stocks), акції (shares), облігації (bonds), - капітал, мобілізуються шляхом підписки. Термін вживається головним чином стосовно до сертифікатів бонусної емісії (scrip issue). Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт".
(scrip) Сертифікат, що засвідчує право власності на фондові папери (stocks), акції (shares), облігації (bonds), - капітал, мобілізуються шляхом підписки. Термін вживається головним чином стосовно до сертифікатів бонусної емісії (scrip issue).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.