СИММЕТРИЯ КРИСТАЛІВ

СИММЕТРИЯ КРИСТАЛІВ
Закономірність атомної будови, зовн. форми і фіз. властивостей кристалів, що полягає в тому, що кристал може бути суміщений з самим собою шляхом поворотів, відбитків, паралельних переносів (трансляцій) і ін. перетворень симетрії, а також комбінацій цих перетворень. Симетрія властивостей кристала зумовлена ​​симетрією його будови.

закономірність атомної будови, зовн. форми і фіз. властивостей кристалів, що полягає в тому, що кристал може бути суміщений з самим собою шляхом поворотів, відбитків, паралельних переносів (трансляцій) і ін. перетворень симетрії, а також комбінацій цих перетворень. Симетрія властивостей кристала зумовлена ​​симетрією його будови.

Природознавство. Енциклопедичний словник.