ПОДАТКОВІ ЗНИЖКИ НА КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ

ПОДАТКОВІ ЗНИЖКИ НА КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ
(Capital allowances) Знижки з прибуткового податку (з підприємницькою та деяких інших видів прибутку), що надаються для відображення зносу деяких видів активів підприємства . Через те що Департамент податків і зборів не може прямо контролювати величину амортизації основного капіталу, віднімається підприємцями з прибутку, звичайною практикою є заборона підприємцям при складанні звіту про прибутки і збитки, що подається до податкового управління, самим віднімати з прибутку амортизаційні нарахуванн
(capital allowances) Знижки з прибуткового податку (з підприємницькою та деяких інших видів прибутку), що надаються для відображення зносу деяких видів активів підприємства . Через те що Департамент податків і зборів не може прямо контролювати величину амортизації основного капіталу, віднімається підприємцями з прибутку, звичайною практикою є заборона підприємцям при складанні звіту про прибутки і збитки, що подається до податкового управління, самим віднімати з прибутку амортизаційні нарахування; замість цього Департамент податків і зборів встановлює свої норми амортизації (податкові знижки на капіталовкладення). Ці знижки можуть стосуватися лише деяких видів активів (наприклад, виробничих споруд, машин і обладнання) і не ставитися до інших видів активів (будівель управління, наприклад); якщо державні органи хочуть створити у підприємців стимули для інвестування, може вирішуватися прискорена амортизація (тобто відрахування на амортизацію дозволяється проводити за вищими нормами в порівнянні з нормальними) аж до 100% списання в перший рік використання активу.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С.Вільямс і ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.