ПОДАТКОВА ИНДЕКСАЦИЯ

ПОДАТКОВА ИНДЕКСАЦИЯ
(Bracket indexation) Зміна верхніх або нижніх меж ступенів податкової шкали (taxation bracket) в прогресивному оподаткуванні відповідно до індексу інфляції. Необхідна в умовах інфляції, для того щоб уникнути виникнення фіскального гальма (системи оподаткування, що вимагає стягнення невиправдано великих сум у вигляді податків).
(bracket indexation) Зміна верхніх або нижніх меж ступенів податкової шкали (taxation bracket) в прогресивному оподаткуванні відповідно до індексу інфляції. Необхідна в умовах інфляції, для того щоб уникнути виникнення фіскального гальма (системи оподаткування, що вимагає стягнення невиправдано великих сум у вигляді податків).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.