ОПОДАТКУВАННЯ, ЗАСНОВАНЕ НА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

ОПОДАТКУВАННЯ, ЗАСНОВАНЕ НА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
(Ability-to-pay taxation) Форма оподаткування, при якій величина податку, що стягується базується на платоспроможності платника податків. Ця форма оподаткування грунтується на теорії граничної корисності, відповідно до якої в міру зростання доходу або добробуту його гранична корисність (тобто його цінність для власника) падає, в результаті чого з більш забезпечених верств суспільства податок можна стягувати за прогресивною шкалою.
(ability-to-pay taxation) Форма оподаткування, при якій величина податку, що стягується базується на платоспроможності платника податків. Ця форма оподаткування грунтується на теорії граничної корисності, відповідно до якої в міру зростання доходу або добробуту його гранична корисність (тобто його цінність для власника) падає, в результаті чого з більш забезпечених верств суспільства податок можна стягувати за прогресивною шкалою. У Великобританії звичайними податками такого типу є прибутковий податок (income tax) і податок на спадщину (inheritance tax). Див.: Оподаткування благ (benefit taxation).

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.