ТЕЙЛОРА РЯД

ТЕЙЛОРА РЯД
Статечної ряд виду де f (a), f '(a), f "(a), ... - значення заданої функції Дл:) і її послідовних похідних при х = а (якщо а = 0, то Т. р. зв. рядом Маклорена). Приватні суми Т. р. - важливий апарат наближеного представлення функції f (x). Т. р. запропонований Б. Тейлором (1715). Природознавство. Енциклопедичний словник.

статечної ряд виду

де f (a), f '(a), f "(a), ... - значення заданої функції Дл:) і її послідовних похідних при х = а (якщо а = 0, то Т. р. зв. рядом Маклорена). Приватні суми Т. р. - важливий апарат наближеного представлення функції f (x). Т. р. запропонований Б. Тейлором (1715).

Природознавство. Енциклопедичний словник.