БАНК АНГЛІЇ

БАНК АНГЛІЇ
(Bank of England) Центральний банк Великобританії. Він був заснований в 1694 р лондонськими торговцями як приватний банк для надання позичок державі і для врегулювання національного боргу. У 1946 р після прийняття Закону про Банк Англії він став державним. Банк Англії діє як державний банк, надаючи кредити і організовуючи позики шляхом випуску золотообрезних цінних паперів.
(Bank of England) Центральний банк Великобританії. Він був заснований в 1694 р лондонськими торговцями як приватний банк для надання позичок державі і для врегулювання національного боргу. У 1946 р після прийняття Закону про Банк Англії він став державним. Банк Англії діє як державний банк, надаючи кредити і організовуючи позики шляхом випуску золотообрезних цінних паперів. Банк допомагає в проведенні державної фінансово-грошової політики, так як підпорядковується Міністерству фінансів. Він має у своєму розпорядженні також широкими, закріпленими законодавчо повноваженнями контролю над банківською системою, в тому числі над комерційними банками, для яких він, оперуючи на обліковому ринку, є кредитором останньої інстанції (lender of last resort). Згідно із законом про банківський чартері 1844 р Банк був розділений на два відділення: емісійне і банківських операцій. Емісійне відділення несе відповідальність за випуск банкнот, а також монет, виготовлених Королівським монетним двором (Royal Mint). Відділення банківських операцій надає банківські послуги (включаючи ведення рахунків) комерційним, іноземним та іншим центральним банкам, а також державним міністерствам і відомствам. Банк управляє національним боргом, виступаючи в ролі реєстратора державних цінних паперів. Крім того, він в разі необхідності забезпечує валютний контроль (exchange control) і управляє валютним зрівняльним рахунком (exchange equalization account).Керівництво Банком здійснюють Керуючий, заступник Керуючого і Суд (Рада) 16 директорів, які призначаються королівською владою на термін від 4 до 5 років.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.