Система Валютна Бреттон-Вудська

Система Валютна Бреттон-Вудська
Світова валютна система, що сформувалась на валютно-фінансовій конференції під егідою ООН в Бреттон-Вудсі (США) в 1944 р Б. в. с. складалася з договорів про створення Міжнародного валютного фонду і Міжнародного банку реконструкції і розвитку. Головний принцип Б. в. с - функція світових грошей залишалася за золотом, однак масштаби його використання в міжнародних валютних відносинах значно знижувалися, а в якості міжнародного платіжного засобу в міжнародний оборот вводився долар США.
світова валютна система, що сформувалась на валютно-фінансовій конференції під егідою ООН в Бреттон-Вудсі (США) в 1944 р Б. в. с. складалася з договорів про створення Міжнародного валютного фонду і Міжнародного банку реконструкції і розвитку. Головний принцип Б. в. с - функція світових грошей залишалася за золотом, однак масштаби його використання в міжнародних валютних відносинах значно знижувалися, а в якості міжнародного платіжного засобу в міжнародний оборот вводився долар США. Для пом'якшення криз окремих валют держави видавали один одному кредити через МВФ. Б. в. з представляла собою систему міждержавного золото-доларового стандарту і ставила долар США в привілейоване становище, завдяки чому США могли погашати свої борги не золотом, а доларами. Важливою особливістю цієї системи було те, що вона вперше стверджувала міжнародний контроль за курсами національних, всіляко підтримуючи їх практичну незмінність, допускаючи курсові зміни в діапазоні 1%. Швидкий розвиток економік країн Західної Європи в 60-х рр. і інші причини привели до міжнародного валютного кризи. У 1971 р був припинений розмін доларів на золото і все валюти втратили будь-який зв'язок із золотом. На місце Б.в. с. на основі рішень сесії МВФ в січні 1976 р. прийшла Ямайська валютна система.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.