КОНЦЕПЦІЯ функціонують підприємства

КОНЦЕПЦІЯ функціонують підприємства
(Going-concern concept) Принцип ведення рахівництва, що виходить із того, що компанії є функціонуючими підприємствами, якщо тільки обставини не свідчать про протилежне. Згідно з цим принципом, підприємство буде діяти в доступному для огляду майбутньому, а значить, в його рахунках не відбивається намір або необхідність ліквідації або значного скорочення масштабів його діяльності.
(going-concern concept) Принцип ведення рахівництва, що виходить із того, що компанії є функціонуючими підприємствами, якщо тільки обставини не свідчать про протилежне. Згідно з цим принципом, підприємство буде діяти в доступному для огляду майбутньому, а значить, в його рахунках не відбивається намір або необхідність ліквідації або значного скорочення масштабів його діяльності. Відповідно до цього підходу активи в рахунках фіксуються за собівартістю або за собівартістю мінус амортизація, а не за вартістю капіталу, а зобов'язання, які виникають тільки при ліквідації компанії, в них не відображаються.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.