Запал

Запал
Пил' ( іноск. ) жар', разгар' (про чувствах'). "Вь запалі (гнѣва, любові)". Пор. Палати (любов'ю). Пор. Вь той час література наша була Вь самом' запалі романтизму. Поети - або, вѣрнѣе сказати, поети - особливо тріумфували; це бил позитивно їхні золотий вѣк'. Грігоровіч'. Не по хорошу міл', - по милу хорош'.

Пил' ( іноск. ) жар', разгар' (про чувствах'). "Вь запалі (гнѣва, любові)". Пор. Палати (любов'ю). Пор. Вь той час література наша була Вь самом' запалі романтизму. Поети - або, вѣрнѣе сказати, поети - особливо тріумфували; це бил позитивно їхні золотий вѣк'. Грігоровіч'. Не по хорошу міл', - по милу хорош'. 16. Пор. Гігант' ... послѣ таски обідѣлся зі всѣм' пилом' благородного человѣка. Достоевскій. Бѣси. 1, 8. Пор. Невже та сама ТатьянаКоторой он 'наедінѣ ... Вь благом' запалі моралями, Чітал' колись настанови ... А. С. Пушкін. Евг. Онѣгін'. 8, 20. Пор. Колись б'ви знали, как 'ужасноТоміться спрагою любові, Палати . Там' ж. 8, 32 (лист Онѣгіна). Пор. Пилающія очі. Пор. Ивань Прокофьевіч' весь раскраснѣется і зй палаючими очима то вскочіт' зй мѣста, то знову сядет' ... Боборикін'. Василій Теркін'. 2, 37. Див. Золотий вік.

Російська думка і мова. Своє і чуже. Досвід російської фразеології. Збірник образних слів і іносказань. Т. Т. 1-2. Ходячі і влучні слова. Збірник російських і іноземних цитат, прислів'їв, приказок, пословічно виразів і окремих слів. СПб. , Тип. Ак. наук. . М. І. Міхельсон. 1896-1912.