Епідемія

Епідемія
Епідемія ( іноск. ) повѣтріе, общій недуг' (собств.) - повальна, знаходжу Вь народѣ болѣзнь . Епідеміческім' болѣзням' протилежні - ендеміческія , мѣстния, - свойственниі странѣ. Пор. (Особи чоловічої сословія) грѣшат' Вь расторженіі семейних' уз' ... взагалі це сдѣлалось вже не епідемічного болѣзнью, а ендемічних , как 'Вь Петербургѣ тіф' або діфтеріт'.

Епідемія ( іноск. ) повѣтріе, общій недуг' (собств.) - повальна, знаходжу Вь народѣ болѣзнь . Епідеміческім' болѣзням' протилежні - ендеміческія , мѣстния, - свойственниі странѣ. Пор. (Особи чоловічої сословія) грѣшат' Вь расторженіі семейних' уз' ... взагалі це сдѣлалось вже не епідемічного болѣзнью, а ендемічних , как 'Вь Петербургѣ тіф' або діфтеріт'. Боборикін'. Труп'. 1. Пор. Epidemia - загальна Вь странѣ болѣзнь. Пор. ἐπιδημία (ἐπί, при - δῆμος, народ) распространеніе (болѣзні) Вь народѣ. Пор. ἔνδημος (ἐν, Вь - δῆμος, народ) Вь народѣ існуюча.

Російська думка і мова. Своє і чуже. Досвід російської фразеології. Збірник образних слів і іносказань. Т. Т. 1-2. Ходячі і влучні слова. Збірник російських і іноземних цитат, прислів'їв, приказок, пословічно виразів і окремих слів. СПб. , Тип. Ак. наук. . М. І. Міхельсон. 1896-1912.