Фігура

Фігура
Фігура - зовнішній від', тѣло. Пор. Кожному своє, Ваня, - я фігурою , а ти волчьім' ртом' (виѣзжаешь) ... І лісьім' хвостом'! договоріл' сам Вальковскій. Маркевіч'. Чверть вѣка назад'. 1, 3. Пор. Figuriren (нѣм.), Figurer ( фр. ), перебувати на обличчя. Пор. Figure - особа, від', образ'. Пор. Figura (figurare, fingere - утворити) образ'.

Фігура - зовнішній від', тѣло. Пор. Кожному своє, Ваня, - я фігурою , а ти волчьім' ртом' (виѣзжаешь) ... І лісьім' хвостом'! договоріл' сам Вальковскій. Маркевіч'. Чверть вѣка назад'. 1, 3. Пор. Figuriren (нѣм.), Figurer ( фр. ), перебувати на обличчя. Пор. Figure - особа, від', образ'. Пор. Figura (figurare, fingere - утворити) образ'. Див. Де вовчий рот, а де лисий хвіст. Див. фігурував.

Російська думка і мова. Своє і чуже. Досвід російської фразеології. Збірник образних слів і іносказань. Т. Т. 1-2. Ходячі і влучні слова. Збірник російських і іноземних цитат, прислів'їв, приказок, пословічно виразів і окремих слів. СПб. , Тип. Ак. наук. . М. І. Міхельсон. 1896-1912.