Марксистська економічної теорії

Марксистська економічної теорії
(Marxist economics) Напрям класичної економічної науки, розвинене Карлом Марксом (1818-1883), надаємо економічної думки сильний політичний відтінок. Розвиваючи концепцію Адама Сміта про працю як джерело економічної вартості ( cм.: трудова теорія вартості (labour theory of value), Маркс стверджував, що в ході виробничого процесу капіталісти отримують за рахунок робітників додану вартість, залишаючи їм тільки необхідну для існування зар аботную плату.
(Marxist economics) Напрям класичної економічної науки, розвинене Карлом Марксом (1818-1883), надаємо економічної думки сильний політичний відтінок. Розвиваючи концепцію Адама Сміта про працю як джерело економічної вартості ( cм.: трудова теорія вартості (labour theory of value), Маркс стверджував, що в ході виробничого процесу капіталісти отримують за рахунок робітників додану вартість, залишаючи їм тільки необхідну для існування зар аботную плату. З точки зору Маркса, капіталістичне господарство повинно переживати все більш глибокі кризи, які з часом зруйнують капіталізм, і тоді держава перейде під контроль трудящих. Пророцтва Маркса в значній мірі виявилися неточними: хоча кризи і продовжували мати місце, рівень життя в капіталістичних країнах підвищився, що призвело до підтримки капіталізму багатьма робочими. Більш того, оскільки після праць Маркса його економічні теорії не отримали суттєвого розвитку, значення їх зменш лось.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.