Проспект Емісії Цінних Паперів

Проспект Емісії Цінних Паперів
Англ. prospectus документ, що реєструється в державних органах і містить основну інформацію про майбутню емісії цінних паперів, включаючи умови випуску та розміщення акцій, облігацій, основні дані про емітента (статус, юридичну адресу, структуру органів управління, список всіх акціонерів емі ента, що мають більше 5% загальної кількості голосів, список членів правління емітента, список його філій і представництв); дані про фінансове становище емітента (якщо компанія функціонує більше трьох років,
англ. prospectus документ, що реєструється в державних органах і містить основну інформацію про майбутню емісії цінних паперів, включаючи умови випуску та розміщення акцій, облігацій, основні дані про емітента (статус, юридичну адресу, структуру органів управління, список всіх акціонерів емі ента, що мають більше 5% загальної кількості голосів, список членів правління емітента, список його філій і представництв); дані про фінансове становище емітента (якщо компанія функціонує більше трьох років, дані повинні бути завірені аудиторською перевіркою).

Словник бізнес-термінів . Академік. ру. 2001.