Порука

Порука
Договір, за яким поручитель зобов'язується перед кредитором боржника взяти на себе відповідальність за виконання останнім своїх зобов'язань. У разі невиконання зобов'язань з боку боржника, відповідальним перед кредитором стають солідарно і боржник, і поручитель, якщо інше не передбачено договором. Поручитель, якщо він виконав зобов'язання боржника, отримує право вимагати виконання зобов'язань від боржника в тому ж розмірі.
договір, за яким поручитель зобов'язується перед кредитором боржника взяти на себе відповідальність за виконання останнім своїх зобов'язань. У разі невиконання зобов'язань з боку боржника, відповідальним перед кредитором стають солідарно і боржник, і поручитель, якщо інше не передбачено договором. Поручитель, якщо він виконав зобов'язання боржника, отримує право вимагати виконання зобов'язань від боржника в тому ж розмірі.

Словник бізнес-термінів. Академік. ру. 2001.