Додаткова Вартість

Додаткова Вартість
(Surplus value) Перевищення виробленої працею робітників вартості над отриманої ними заробітною платою. Займає ключові позиції в марксистській політичній економії (Marxist economics), концепція додаткової вартості є основою для марксистських тверджень про те, що "справедлива" економічна система може виникнути лише тоді, коли робітники будуть контролювати процес виробництва і, таким чином, отримувати свою власну додаткову вартість .
(surplus value) Перевищення виробленої працею робітників вартості над отриманої ними заробітною платою. Займає ключові позиції в марксистській політичній економії (Marxist economics), концепція додаткової вартості є основою для марксистських тверджень про те, що "справедлива" економічна система може виникнути лише тоді, коли робітники будуть контролювати процес виробництва і, таким чином, отримувати свою власну додаткову вартість . Як і більшість положень марксистської політичної економії, теорія додаткової вартості мала набагато більший успіх як політична доктрина, ніж як опис реального економічного процесу.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.