Швидкість обороту

Швидкість обороту
(Rate of turnover) Кількість оборотів певної частини активів фірми за рік. Загальна виручка від продажів часто називається "обігом". Для розрахунку числа оборотів капіталу виручка від продажів ділиться на середню вартість капіталу. При необхідності більш точного підрахунку в чисельнику враховується вартість проданих товарів.
(rate of turnover) Кількість оборотів певної частини активів фірми за рік. Загальна виручка від продажів часто називається "обігом". Для розрахунку числа оборотів капіталу виручка від продажів ділиться на середню вартість капіталу. При необхідності більш точного підрахунку в чисельнику враховується вартість проданих товарів. Однак, на думку ряду фахівців, розподіл величини виручки від продажів на вартість основного капіталу дає швидкість обороту основного капіталу. Подібний підхід не зовсім реалістичний, хоча слід зазначити, що він відображає взаємозв'язок продажів і основного капіталу фірми, дуже істотну у деяких компаній.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.