Конференція ООН з торгівлі і розвитку

Конференція ООН з торгівлі і розвитку
(ЮНКТАД; United Nations Conference of Trade and Development) орган Генеральної Асамблеї ООН. Засновано в 1964. Учасниками конференції є держави, що входять в ООН, її спеціалізовані установи або в Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Основні цілі ЮНКТАД: сприяння розширенню торгівлі між країнами з різними рівнями економічного розвитку, між країнами, що розвиваються, а також між країнами з різним соціально-економічним ладом: розробка принципів і політики в сфері міжнародної торгівлі та
(ЮНКТАД; United Nations Conference of Trade and Development) орган Генеральної Асамблеї ООН. Засновано в 1964. Учасниками конференції є держави, що входять в ООН, її спеціалізовані установи або в Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Основні цілі ЮНКТАД: сприяння розширенню торгівлі між країнами з різними рівнями економічного розвитку, між країнами, що розвиваються, а також між країнами з різним соціально-економічним ладом: розробка принципів і політики в сфері міжнародної торгівлі та пов'язаних з нею проблем економічного розвитку; координація діяльності ін. установ системи ООН в галузі міжнародної торгівлі; організація переговорів і твердження багатосторонніх правових актів у галузі торгівлі; узгодження політики держав і регіональних економічних угруповань у сфері торгівлі та розвитку. Створення ЮНКТАД з'явилося серйозною перемогою прогресивних сил, які виступають за перебудову міжнародних економічних відносин. Воно стало можливим внаслідок активної співпраці соціалістичних країн, що розвиваються, спрямованого на вирішення широкого кола проблем торгівлі і розвитку шляхом встановлення нових принципів в міжнародній торгівлі і співпраці.За статутом сесії ЮНКТАД скликаються 1 раз в 3 роки. Для виконання функцій конференції в перервах між її сесіями утворений постійний виборний орган - Рада з торгівлі та розвитку, що скликається щорічно. До складу Ради входять 55 членів (31 від розвиваються, 18 від розвинених капіталістичних і 6 від соціалістичних країн). Допоміжними органами Ради є засновані ним постійні комітети: по сировинним товарам; готовим виробам; фінансуванню, пов'язаному з торгівлею; морським перевезенням; спеціальний комітет з преференцій і ін. 1-я сесія ЮНКТАД (Женева, 1964) розробила і проголосила принципи міжнародних торгових відносин і торговельної політики, що грунтуються на суверенній рівності держав і розглядають ліквідацію залишків колоніалізму як необхідна умова економічного розвитку. На формування цих принципів великий вплив зробили прогресивні концепції міжнародного економічного співробітництва, викладені в спільних пропозиціях ПНР, СРСР і ЧССР. На 2-й сесії (Делі, 1968) була розроблена і схвалена програма дій щодо поліпшення становища на ринках ряду сировинних товарів, що грають важливу роль в експорті багатьох країн, що розвиваються. Головний упор в цій програмі зроблено на укладення міжнародних товарних угод. Були прийняті резолюції з питань умов допомоги країнам, що розвиваються, проблемам торгівлі і економічного співробітництва між державами з різним соціально-економічним ладом. Однак через протидію імперіалістичних держав багато прогресивних принципів міжнародного співробітництва ще не стали нормою взаємин між всіма країнами.Ускладнилася обстановка на світових товарних ринках і особливо для країн, що розвиваються, що проявляється в динаміці цін на сировину, в стані їх платіжних балансів і в зростаючій нестійкості у сфері валютно-фінансових відносин. Однією з важливих причин цього є затримка з виконанням рекомендацій сесій ЮНКТАД більшістю розвинених капіталістичних країн. Тривають також спроби принизити роль ЮНКТАД, перенести вирішення нагальних економічних проблем в ін. Інститути, що не володіють для цього достатніми повноваженнями і компетенцією (в першу чергу ГАТТ-Генеральну угоду про тарифи й торгівлю). Заважає діяльності ЮНКТАД і те, що вона до цих пір не стала універсальною організацією. СРСР неухильно виступає за всебічне підвищення ролі ЮНКТАД, втілення в життя прогресивних принципів світової торгівлі, активно підтримує прагнення країн, що розвиваються до справедливого міжнародного поділу праці, до якнайшвидшої ліквідації наслідку колоніалізму і створенню незалежної національної економіки, 3-тя сесія ЮНКТАД відбулася навесні 1972 Сантьяго ( Чилі). Літ. : ООН і міжнародне економічне співробітництво, М., 1970; Фомін В. В., ЮНКТАД: міжнародна організація з торгівлі та розвитку, М., 1970. З. А. Серенко.

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.