Коливальні системи

Коливальні системи
Фізичні системи, в яких в результаті порушення стану рівноваги виникають Власні коливання , обумовлені властивостями самої системи. З енергетичної боку К. с. діляться: на консервативні системи, в яких немає втрат енергії або, вірніше, які можна з достатньою точністю вважати позбавленими таких втрат (механічні системи без тертя і без випромінювання пружних хвиль; електромагнітні системи без опору і без випромінювання електромагнітних хвиль); дисипативні системи, в яких спочатку повідомлена енергі
фізичні системи, в яких в результаті порушення стану рівноваги виникають Власні коливання , обумовлені властивостями самої системи. З енергетичної боку К. с. діляться: на консервативні системи, в яких немає втрат енергії або, вірніше, які можна з достатньою точністю вважати позбавленими таких втрат (механічні системи без тертя і без випромінювання пружних хвиль; електромагнітні системи без опору і без випромінювання електромагнітних хвиль); дисипативні системи, в яких спочатку повідомлена енергія не залишається в процесі коливань постійної, а витрачається на роботу, в результаті чого коливання загасають; автоколивальні системи, в яких відбуваються не тільки втрати енергії, а й поповнення її за рахунок наявних в системі постійних джерел енергії (див. Автоколебания). У загальному випадку параметри К. с. (Маса, ємність, пружність і т. П.) Залежать від відбуваються в них процесів. Такі К. с. описуються нелінійними рівняннями і відносяться до класу нелінійних систем. К. с. , Параметри яких з достатньою точністю можна вважати незалежними від відбуваються в них процесів і описувати лінійними рівняннями, називаються лінійними. Основною рисою лінійних К. с. є виконання Суперпозиції принципу.Це дозволяє представляти коливання в системі у вигляді суми коливань певного типу. К. с. розрізняються ще по числу ступенів свободи, тобто за кількістю незалежних параметрів (узагальнених координат, що визначають стан системи). Якщо число N таких параметрів звичайно, то К. с. називаються дискретними з N ступенями свободи. Граничний випадок при N → ∞ складають так звані розподілені К. с. (Струна, мембрана, електричний кабель, суцільні об'ємні системи і т. П.). Загальні властивості К. с. і загальні закономірності відбуваються в них процесів складають предмет теорії коливань (Див. Коливання).

Велика радянська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978.