Багатство

Багатство
(Wealth) Вартість (value) активів, що належать індивіду або групі індивідів. Економічна наука почалася з вивчення природи багатства (наприклад, праця Адама Сміта "Багатство націй") і того, як воно змінюється протягом даного періоду. Кейнсіанськатеорія прагнула зробити основний упор на дохід (income), розглядаючи його як головний об'єкт дослідження в макроекономіці (macroeconomics), однак зараз вважається, що дохід всього лише впливає на поведінку індивідів, так само як і на їх добробут.
(wealth) Вартість (value) активів, що належать індивіду або групі індивідів. Економічна наука почалася з вивчення природи багатства (наприклад, праця Адама Сміта "Багатство націй") і того, як воно змінюється протягом даного періоду. Кейнсіанськатеорія прагнула зробити основний упор на дохід (income), розглядаючи його як головний об'єкт дослідження в макроекономіці (macroeconomics), однак зараз вважається, що дохід всього лише впливає на поведінку індивідів, так само як і на їх добробут.

Бізнес. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Грехем Бетс, Баррі Брайндлі, С. Вільямс та ін. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 1998.